Jamiyat haqida

Jamiyat haqida

    


O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2004 yil 21 iyundagi “Uzbekenergo” Davlat-Aksionerlik Kompaniyasi faoliyatini tashkil etishni takomillashtirish tug‘risida”gi 290-sonli Qarorini 1-ilovasiga asosan “Shaxrisabz elektr tarmoqlari” OAJ-ni “Qashqadaryo elektr tarmoqlari” OAJ-ga qo‘shish yuli bilan qayta tashkil etish tadbirlari amalga oshirildi


Jamiyatining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:


 •        elektr energiyasining yagona xarid qiluvchisidan shartnoma asosida elektr energiyasini oladi;
 •        elektr ta’minoti korxonalariga iste’molchilar bilan elektr ta’minoti shartnomalari tuzish xuquqini amalga oshirish uchun belgilangan tartibda bosh            ishonchnoma beradi;
 •        iste’molchilarga elektr ta’minoti shartnomasi asosida elektr energiyasini sotishni amalga oshiradi;
 •        iste’molchilarga elektr energiyasini yetkazib berishda xavfsizlikni ta’minlaydi;
 •        o‘z elektr tarmog‘i xo‘jaligi obyektlarida elektr energiyasining davlat standartlarida belgilangan sifat ko‘rsatkichlarini saqlab turadi;
 •        texnik jihatdan foydalanish koidalariga muvofiq o‘z elektr tarmog‘i xo‘jaligi obyektlaridan foydalanilishini va ularning ta’mirlanishini tashkil etadi;
 •        o‘z elektr tarmog‘i xo‘jaligi obyektlarida elektr energiyasining texnologik nobudgarchiligini kamaytirish bo‘yicha tashkiliy-texnik tadbirlarni ishlab            chiqadi va amalga oshiradi;
 •        elektr energiyasini iste’mol qiluvchi elektr qurilmalarini belgilangan tartibda xududiy elektr tarmoqlariga ulash uchun iste’molchilarga texnik                  shartlarni beradi;
 •        jamiyat O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilangan tartibda xususiy operatorga tuman, shaxar doirasida elektr                        energiyasini sotishning ayrim masalalarini topshirishi mumkin;
 •       energetika tizimi dispetcheri tomonidan belgilangan xajmlar va rejasida 110-35-10-0,4 kV tarmoqlari buyicha, shartnoma asosida elektr energiyani       yagona sotuvchidan sotib olishni, taqsimlashni va sotishni amalga oshirish;
 •       shartnomalar va limitlarga muvofiq xajmlarda iste’molchilarni uzluksiz ishonchli elektr ta’minotini ta’minlash;
 •       eng kam xarajatlar qilib, ishlab chiqarishning samaradorligini va iqtisodiyligini, jamiyatning iqtisodiy rivojlanishini ta’minlash;
 •       iste’molchilarning elektr uskunalarini jamiyatning elektr tarmoqlariga ulash buyicha texnik shartlarini ishlab chiqish va taqdim etish, ularga                   rioya qilishi ustidan nazorat o‘rnatish;
 •       energetika tizimining samarali ishlashini oshirishga yunaltirilgan, elektr tarmoqlarini kerakli darajada ekspluatatsiya qilishni va ular rivojlanishini           ta’minlash;
 •       ko‘rsatilgan xizmatlar uchun narxlar va tariflar loyihasini, ularni amalga oshirish uchun sarflangan mablag‘lar, iqtisodiy jihatdan asoslangan                   xarajatlardan kelib chiqqan xolda ishlab chiqish va jamiyatning samarali ishlashini ta’minlash;
 •       jamiyat balansida bo‘lgan elektr tarmoqlari chegarasida elektr energiyaning tijorat hisobini olib borish va elektr energiyani avtomatlashtirilgan hisobini nazorat qilish tizimini joriy etish yunalishida uning takomillashtirilishni ta’minlash;
 •       o‘z tarmoqlariga ulangan iste’molchining balansida bo‘lgan elektr qurilmalariga shartnoma asosida texnik xizmatlar ko‘rsatish;
 •       yangi texnikani joriy etish, ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish va zamonaviylashtirish;
 •       jamiyat ulgurji savdo faoliyatini amalga oshirish xuquqiga ega. 


Asosiy ishlab chiqarish vazifalaridan tashqari, jamiyat, qushimcha foyda maqsadida O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunchiligida ta’qiqlanmagan boshqa faoliyat turlari bilan shugullanishga xaqlidir.

Maxsus ruxsatnoma (litsenziya) olishni talab qiladigan faoliyat turlari qonunchilikda o‘rnatilgan tartibda, litsenziya olingandan keyin amalga oshiriladi.